Øyvind Jørgensen Produksjoner 92-95 Produksjoner 96-02 Produksjoner 04-06 Produksjoner 07-10  Workshop  
 
  Introduksjon  
  Om forestillingen
  Medvirkende
  Kritikker
  Bilder  


 

Øyvind Jørgensen: «Peer Gynt nr. 371»

I sesongen 2004/2005 presenterte koreograf Øyvind Jørgensen to nye forestillinger som tok utgangspunkt i litterære rolle-karakterer: Henrik Ibsens «Peer Gynt» og Miguel de Cervantes Saavedras «Don Quijote». Øyvind Jørgensens versjon av Ibsens klassiske verk «Peer Gynt» er nummer 371 i rekken av Peer Gynt oppsetninger. Forestillingen fokuserer på hoved-personen «Peer» i en abstrakt danserisk versjon. De øvrige rollene er tilstede kun i overført betydning.

Danserne Sittibancha Bampen, Nils Jakob Johannesen og Biniam Yhidego har opprinnelse fra tre verdensdeler: Asia, Europa og Afrika. De har felles bakgrunn fra teaterskolen ved Nordic Black Theatre og beveger seg nå i ulike retninger innen dans og teater. Våren 2001 satte Nordic Black Theatre`s Teaterskole opp «Peer Gynt» som teaterversjon. Øyvind Jørgensen var ansvarlig for ide, prosjektledelse og regi i samarbeid med skolens faste lærere. Studentene fant gjenklang i stoffet og kjente seg igjen i Peers fantasier, i utfordringene han møter og i valgene han gjør. Det er en begivenhet at tre nordmenn med så forskjellig kulturell bakgrunn nå debuterer som «Peer» i en danseforestilling. Ideen til forestillingen kan synes å være svært så politisk korrekt. Likevel, det er av genuin begeistring over det dramatiske diktet «Peer Gynt», at vi har valgt å gjøre en danseversjon av verket.

«Peer Gynt» kan leses og forståes på flere nivåer, og verkets grad av kompleksitet gir rom for tolkninger fra en ytre til en indre verden. På det ytre plan, sterkest representert gjennom stykkets første akt, handler «Peer Gynt» om personlige drømmer og ambisjoner i møte med «virkeligheten».
Peer vokser opp i et bygdesamfunn hvor han står utenfor fellesskapet. Han blir ikke akseptert og finner ikke sin plass, derfor blir heller ikke hans stemme tatt på alvor. Han framstår som en fantast, full av illusjoner, men også med kreativitet og engasjement. Dypest sett handler Peer Gynt om åndelige dimensjoner i tilværelsen, knyttet opp til det å finne seg selv og sin plass i en større sammenheng, en søken etter mening og fullbyrdigelse av hvem man er.

Peer er en kraftfull og motsetningsfylt rollekarakter. Han turer tilsynelatende fram som han vil, men lever aldri sitt liv fullt og helt, står aldri til ansvar, han unngår sitt egentlig vesen, og mislykkes med sitt prosjekt. Man fascineres av «Peer Gynt»,
av den fantasirikdom det dramatiske diktet fremsetter, og i gjenkjennelsen av de indre menneskelige konflikter Peer står overfor. Et hvert menneske i søking etter seg selv og sin identitet vil møte de samme problemstillinger som Peer gjør. Først gjennom ungdommens engasjement, fandenivoldskhet og høye ambisjoner i møte med livet, og så gjennom alderens gradvise forandring inn i erfaringen og ansvarliggjøringen.

I vår oppsetting er dramaturgiens indre struktur og handlingsforløp i hovedtrekk beholdt som i orginalverket. Forestillingen er bygget opp rundt den unge, den middelaldrende og den aldrende Peer. Vi ønsker heller å finne essenser av verkets hovedperson enn å gi en klar gjenfortelling av dramaet. Peer blir tolket av tre dansere, noe som gir rom for flertydighet i tolkningen, men også mulighet til å hente ut kraft og energi gjennom unisont trioarbeid. Musikken til forestillingen er spesialkomponert av Petter Wiik, Jørgensens mangeårige samarbeidspartner. Noe av Ibsens tekst er integrert i forestillingen og framføres live av utøverne. Tekstbrokker er bearbeidet digitalt i computer og manipulert inn som en del av lydbildet.

Koreografen og danserne tilegnet denne forestillingen til Rocco Petruzzi Castro`s minne. Han døde den 10. august i 2004. Rocco var hovedlærer på Nordic Black Theatre`s Teater-skole i ti år, han har vært som en far, og en mentor for de tre danserne Sittibancha Bampen, Nils Jakob Johannesen og Biniam Yhidego.Foto: Stein Jarle Nilsen